Pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza
Pani Fatimska
Święty Kazimierz

X NIEDZIELA ZWYKŁA

X NIEDZIELA ZWYKŁA

09 czerwca 2024

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Bóg pragnie naszego szczęścia, którego źródłem jest pełnienie Jego woli, o czym nieustannie przypomina nam w kierowanym do nas swoim Słowie. Liturgia dzisiejszej niedzieli, zwłaszcza słowa, które wypowiedzieli uczeni w Piśmie pod adresem Jezusa, wyrażając podejrzenie, że jest opętany, każą nam się poważnie zastanowić, z jakim nastawieniem my przyjmujemy prawdy wiary i zasady moralności chrześcijańskiej. Otwórzmy się zatem na Boże prowadzenie i natchnienia Ducha Świętego, byśmy z żywą wiarą, niezachwianą nadzieją i żarliwą miłością służyli Bogu i ludziom.

Za wszystko, co w naszym życiu było sprzeczne z wolą Bożą, przepraszajmy na początku Mszy Św., aby godnie w niej uczestniczyć.

Informacje duszpasterskie

 1. Komunikat Ks. Biskupa.
 2. Dzisiaj prowadzona jest zbiórka do puszek na KUL i UPJP II. Za ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
 3. W tym tygodniu:
  1. We wtorek wspomnienie Św. Barnaby, Apostoła.
  1. We środę wspomnienie Bł. Romana Sitki i Towarzyszy, męczenników. O 18.00 Msza Św. wotywna i nowenna ku czci MBNP.
  1. We czwartek wspomnienie Św. Antoniego z Padwy.
  1. W piątek wspomnienie Bł. Michała Kozala, bpa i męczennika.
  1. W przyszłą niedzielę Diecezjalne Święto Rodziny. Główne obchody odbędą się przy ołtarzu papieskim w Starym Sączu.
 4. Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ zaprasza na XXII Sądecki Festiwal Muzyki Organowej L’ARTE ORGANICA. Szczegóły na plakatach.
 5. Wspólnota Odnowy w Duchu Św. przy naszej parafii organizuje w dniach 14-16 czerwca (piątek – sobota – niedziela) kurs Nowej Ewangelizacji pod hasłem „Nowe Życie”, który umożliwia odnowienie swojej relacji z Bogiem i decyzji przyjęcia Chrystusa do swego życia i jest adresowany do wszystkich, a jego forma sprzyja szczerej i świadomej przemianie serca i odejściu od rutyny w religijności. Kurs odbędzie się w budynku katechetycznym, ul. Kunegundy 12 A. Szczegóły na plakatach i ulotkach. Serdecznie zapraszamy.
 6. „V Synod Diecezji Tarnowskiej przypomina nam, że przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej i przyjęcie jej powinno dokonywać się w parafii zamieszkania, a nie w parafii na terenie której znajduje się szkoła, do której uczęszcza dziecko. Daje to bowiem możliwość głębszego zintegrowania się ze swoją wspólnotą parafialną, w której prowadzone jest przygotowanie dzieci i rodziców podczas przeznaczonych dla nich spotkań i nabożeństw. W związku z tym prosimy rodziców dzieci, które w przyszłym roku będą chciały przyjąć Pierwszą Komunię Świętą, o zgłoszenie się do swojej kancelarii parafialnej i zapisanie swojego dziecka na listę kandydatów. Zapisy będą trwały do końca czerwca”.
 7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, jako formy pogłębienia naszej wiary.
 8. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za złożone w ostatnim tygodniu ofiary na potrzeby naszego kościoła i polecamy Bogu wszystkich darczyńców w modlitwie, szczególnie podczas Nowenny w każdą środę.
 9. Odeszli do wieczności: Krzysztof Pochwała, Zofia Lis. Dobry Jezu…
 10. Pokrzepieni łaską Bożą przekazaną nam w Bożym słowie i Eucharystii, przyjmijmy Boże błogosławieństwo, abyśmy umocnieni w wierze byli zdolni przeciwstawiać się kłamstwom szatana i pełnić wolę Bożą.