Pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza
Pani Fatimska
Święty Kazimierz

KIK

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA 2024:
CZERWIEC 2024

WALNE ZEBRANIE KIK 2024

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Nowym Sączu („Klub”) zawiadamia, że zgodnie z §13-§15 Statutu Klubu zwołuje  Zwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 r. o godzinie 18.00 w pierwszym terminie, a o godz. 18.15 w drugim terminie w Kaplicy przy ul. ks. Sygańskiego 3 w Nowym Sączu,
z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu.

5. Wybór Komisji Wniosków.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Klubu.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Klubu za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z oceny sprawozdania finansowego Klubu.

9. Sprawozdanie Komisji Wniosków.

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Zebraniu.

 

Przypominamy, że obecność na Walnym Zebraniu Członków jest nie tylko statutowym prawem, ale i obowiązkiem każdego członka Klubu.

 

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej