Pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza
Pani Fatimska
Święty Kazimierz

Kapłani

PaniFatimska01

Ks. Jan Siedlarz 

proboszcz

data święceń 1982-05-23

w parafii od 2002-08-01

JP2
PanJezusfigurka01

Ks. Bartłomiej Musiał
wikariusz
data święceń 2005-05-21
w parafii od 2021-09-01

Ks. Andrzej Bajorek
wikariusz
data święceń 2007-05-26
w parafii od 2017-09-01

Ks. Jakub Piekielny
wikariusz
data święceń 2007-05-26
w parafii od 2021-09-01

Ks. Hieronim Kosiarski
wikariusz
data święceń 2001-05-26
w parafii od 2022-09-01

Ks. Andrzej Faron
wikariusz
data święceń 2007-05-26
w parafii od 2022-09-01

Ks. Marek Jawor
wikariusz
data święceń 1998-05-30
w parafii od 2020-09-01

MBfigurka01

Ks. Józef Wojnicki
wikariusz
data święceń 1985-05-26
w parafii od 1994-01-01

Ks. Prałat Stanisław Czachor
rezydent
data święceń 1955-06-29
w parafii od 2001-01-01

Mieszka na terenie parafii

Ks. Józef Nalepa

od 2015 r.
data święceń 1972-05-28