Pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza
Pani Fatimska
Święty Kazimierz

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

3 kwietnia 2022

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Wezwanie do pokuty i nawrócenia, które ze szczególną mocą rozbrzmiewa w Wielkim Poście, jest dla nas zachętą do skonfrontowania naszego życia z życiem Jezusa, naszej miłości z Jego miłością oraz naszych uczynków z Jego uczynkami. Dzisiaj w Ewangelii usłyszymy słowa wypowiedziane do grzesznej kobiety: „Ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz” (J 8,11). Słowa te Chrystus kieruje również do nas, gdy świadomi naszych grzechów i słabości w sakramencie pokuty wyznajemy naszą nędzę i stajemy wobec miłości miłosiernej. Zbawiciel nikogo nie przekreśla. Pamiętając o tym, że zawsze postępuje wobec nas wielkodusznie (por. Ps 126,2), wzbudźmy w sobie pragnienie, by żyć zgodnie z Jego napomnieniem: „od tej chwili już nie grzesz” (J 8,11). A teraz przeprośmy Boga za nasze grzechy.

Informacje duszpasterskie

 1. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych. Gorzkie Żale w niedzielę o 14.15 i 16.00; na St. Cmentarzu o 17.00. Składka na Gorzkich Żalach, przeznaczona jest na urządzenie ciemnicy i grobu Bożego. Droga Krzyżowa w piątek o 16.00 dla dzieci, o 17.00 dla dorosłych, o 18.00 na St. Cmentarzu. Za pobożny udział w tych nabożeństwach można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 2. W tym tygodniu:
 3. W poniedziałek, wtorek i środę rekolekcje dla młodzieży szkół średnich, które poprowadzi Ks. Mgr Łukasz Polniaszek z Brzeska. Msze Św. zamówione na 8.00 i 9.00 w te dni zostaną odprawione o 7.00.
 4. W poniedziałek o 19.00 w sali na plebanii spotkanie Akcji Katolickiej.
 5. We środę Msza Św. wotywna i nowenna do MBNP o 18.00.
 6. W czwartek, piątek i sobotę o 18.00 w kościele Św. Kazimierza Rekolekcje Wielkopostne dla Inteligencji i wszystkich zaangażowanych w grupach, ruchach i stowarzyszeniach katolickich, które poprowadzi w tym roku Ks. Prof. Dr Hab. Janusz Królikowski. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tych rekolekcji wszystkich chętnych.
 7. W piątek o 20.00 Msza Św. na rozpoczęcie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.
 8. W sobotę w Bazylice Św. Małgorzaty o 19.00 koncert „Plankty i dawne śpiewy pasyjne” w wykonaniu Filharmoników Krakowskich. MCK „Sokół” serdecznie zaprasza.
 9. W przyszłą niedzielę, palmową, rozpoczynamy parafialne rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi Ks. Prof. Dr Hab. Marek Kluz. Program rekolekcji na afiszach, w internecie i na ulotkach, które można ze sobą zabrać ze stolika pod chórem. Przed Mszą Św. o 11.00 poświęcenie palm i procesja. Po Mszy Św. przy Skale Piotrowej na Sądeckich Plantach konkurs z nagrodami na najpiękniejsza palmę. W tym miejscu, podobnie jak w latach ubiegłych powstanie „las palm” im. Zofii Flisówny. Składka na tacę w tym dniu, jako jałmużna postna, przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Tarnowie, które utrzymuje się wyłącznie z naszych ofiar.
 10. Z przedświąteczną wizytą sakramentalną do chorych udamy się sobotę, 9. kwietnia, od godz. 8.00. Prosimy o zgłoszenie do piątku w zakrystii lub kancelarii tych chorych, którzy nie przystępują do sakramentów w każdym miesiącu a pragną to uczynić przed świętami.
 11. Od dzisiaj do kosza wystawionego przy ołtarzu można składać ofiary i dary na pomoc ubogim. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do nabycia także Baranki Wielkanocne i paschaliki caritas, Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na działalność CARITAS-u.
 12. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za złożone ofiary na potrzeby naszego kościoła. Wszystkich, wspierających modlitwą i ofiarą naszą świątynię i parafię polecamy w codziennej modlitwie Bogu i opiece Matki Najświętszej.
 13. W ostatnim czasie odeszli do wieczności: Andrzej Rosiek i Maria Szeliga. Dobry Jezu…
 14. Adoracja Najświętszego Sakramentu.