Pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza
Pani Fatimska
Święty Kazimierz

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

10 kwietnia 2022

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, upamiętniający ostatnie dni ziemskiego życia Jezusa. Dziś wspominamy uroczysty wjazd PJ do Jerozolimy, ale także Jego płacz nad miastem, które nie poznało czasu swego nawiedzenia. Jezus otwiera dziś przed nami bramę zbawienia. Obyśmy poznali czas Jego nawiedzenia poprzez rozpoczynające się Rekolekcje Wielkopostne. Prowadzi je Ks. Prof. Dr Hab. Marek Kluz. Witamy Go serdecznie w naszej wspólnocie, życząc, aby Jego słowu towarzyszyła łaska Boża, zdolna przemieniać nasze serca. Dzisiejsza składka na tacę przeznaczona jest na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie.

Informacje duszpasterskie

  1. Dzisiaj kazania rekolekcyjne na wszystkich Mszach Św. i Gorzkich Żalach. Przed Mszą Św. o 11.00 poświęcenie palm a po Mszy Św. przy „Skale Piotrowej” na Sądeckich Plantach, gdzie powstanie „Las Palm” im. Zofii Flisówny, konkurs palm z nagrodami.
  2. Przez Wielki Tydzień do kosza wystawionego przy ołtarzu składamy dary i ofiary dla ubogich.

Wielki Poniedziałek: O 9.00 i 18.00 Msza Św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich. O 10.30 Msza Św. i kazanie rekolekcyjne dla chorych, starszych, emerytów rencistów. O 19.00 nauka stanowa dla kobiet.

Wielki Wtorek: O 9.00 i 18.00 Msza Św. z kazaniem dla wszystkich. O 19.00 nauka stanowa dla mężczyzn.

Wielka Środa: Spowiedź Św. rekolekcyjna od 6.00 – 18.00 z przerwami: 10.00 – 10.30; 12.00 – 14.00; 16.00 – 16.30. O 8.00 Msza Św. z kazaniem dla wszystkich. O 18.00 Msza Św. wotywna i Nowenna do MBNP – kazanie dla wszystkich. Prosimy, aby w tym dniu skorzystać z Sakramentu Pokuty – będzie większa liczba kapłanów i nie odkładać spowiedzi na ostatnie chwile przed Wielkanocą, bo księża mają też inne obowiązki.

Wielki Czwartek – Pamiątka ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa – zakończenie rekolekcji św. O 15.15 Msza Św. z kazaniem. O 18.00 Msza Św. Wieczerzy Pańskiej – przeniesienie PJ do ciemnicy. O 20.00 Msza Św. z kazaniem. Adoracja PJ w ciemnicy do 22.00.

Wielki Piątek – Pamiątka Męki i Śmierci PJ. Od 6.00 trwamy na adoracji PJ w ciemnicy. O 8.00 wspólna adoracja dla tych, którzy nie mogą wziąć udziału w ceremoniach popołudniowych. O 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia – rozpoczęcie Nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego i Droga Krzyżowa ulicami miasta: Kościuszki, Żeglarską, W. Pola, A. Konstanty, Ogrodową i Kościuszki z powrotem do kościoła. O 18.00 liturgiczny obchód Męki Pańskiej a następnie przeniesienie PJ do grobu, Gorzkie Żale i adoracja: 20.00 – 21.00 – młodzież, przewodniczy KSM; 21.00 – 22.00 – rodziny wraz z dziećmi, przewodniczy Stowarzyszenie Rodzin Katolickich; 22.00 -23.00 – Stowarzyszenia i Ruchy Katolickie, przewodniczy KIK; 23.00 – 24.00 – wszyscy chętni, przewodniczy Odnowa w Duchu Św. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i abstynencja. Ofiary składane przy adoracji krzyża przeznaczone są na utrzymanie miejsc świętych w Palestynie.

Wielka Sobota – trwamy na adoracji PJ przy grobie. Od 9.00 – 16.00 w kościele Św. Kazimierza, co pół godziny, poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny. Na St. Cmentarzu o 12.00, 12.30, i 13.00, na Wólkach w bibliotece przy ul. Barbackiego 46 o 10.30. O 19.30 w naszych kościołach Liturgia Wigilii Paschalnej, Msza Św. i odnowienie przyrzeczeń Chrztu.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. O 6.00 w kościele Św. Kazimierza uroczysta Rezurekcja a po niej Msza Św. Nie będzie Mszy Św. o godz. 7.00 w kościele na St. Cm.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za złożone w ostatnim tygodniu ofiary na potrzeby naszego kościoła i parafii, polecając wszystkich darczyńców Bogu w codziennej modlitwie.

We środę, w dniu spowiedzi i w dni Triduum Paschalnego, kancelaria parafialna nieczynna.

W dniach 27-29 maja 2022r. Duszpasterstwo Akademickie przy naszej parafii organizuje (ostatni przed wakacjami) kurs dla narzeczonych w formie rekolekcji weekendowych. Zapisy poprzez email lub sms, szczegóły na afiszach.

Odeszli do wieczności: Gerard Graniewski i Janusz Chwastowicz. Dobry Jezu…

Na głębokie przeżycie paschalnej tajemnicy Chrystusa, który dla naszego zbawienia podjął mękę i umarł na krzyżu, przyjmijmy błogosławieństwo.