Pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza
Pani Fatimska
Święty Kazimierz

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

17 marca 2024

Wprowadzenie do Mszy Świętej

W V niedzielę Wielkiego Postu słyszymy słowa Jezusa: „nadeszła godzina, aby Syn Człowieczy został uwielbiony”. To zapowiedź Nowego Przymierza, które zawrze przez swoją mękę i śmierć krzyżową. Bóg zawsze pozostał wierny  przymierzu, które zawarł z Narodem Wybranym, choć ludzie odrzucali Go przez swoje grzechy. Bóg jednak nie opuścił człowieka, czego dowodem jest przyjście na świat Syna Bożego, który „stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają” (Hbr 5,9). Wdzięczni Bogu za dzieło odkupienia, uczestniczymy w Eucharystii – uczcie Nowego Przymierza i pytamy samych siebie o naszą relację z Bogiem, kim jesteśmy i jak postępujemy? Co już zrobiliśmy, aby być lepszymi?, by ten Wielki Post przybliżył nas do Boga i zaowocował pogłębieniem naszej wiary i miłości do Boga i ludzi.

Otwórzmy zatem nasze serca na przemieniający dar Bożego Miłosierdzia, które każdego człowieka chce doprowadzić do radości nieba.

Informacje duszpasterskie

 1. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych. Gorzkie Żale w niedzielę o 14.15 i 16.00; na St. Cmentarzu o 17.00. Składka na Gorzkich Żalach, przeznaczona jest na urządzenie ciemnicy i grobu Bożego. Droga Krzyżowa w piątek o 16.00 dla dzieci, o 17.00 dla dorosłych, o 18.00 na St. Cmentarzu. Za pobożny udział w tych nabożeństwach można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 2. W tym tygodniu:
 3. W poniedziałek, wtorek i środę rekolekcje wielkopostne dla młodzieży szkół średnich z terenu naszej parafii. W związku z tym w tych dniach nie będzie Mszy Św. o 8.00 i 9.00. Intencje zamówione na te godziny zostaną odprawione o godz. 7.00.
 4. We wtorek, środę i czwartek o 18.00 bezpośrednie przygotowanie dla kandydatów do S. Bierzmowania, tgzw. „Jasne Dni”. Obecność kandydatów obowiązkowa.
 5. We wtorek uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP. Duszp. Akademickie „U Karoliny”, przy ul. Kunegundy 12a o 19.00 zaprasza młodych na spotkanie formacyjne z modlitwą kanonami wspólnoty Taize. Konferencja n.t. „Moje doświadczenie cierpienia i krzyż Jezusa”
 6. We środę Msza Św. wotywna i nowenna do MBNP o 18.00.
 7. We czwartek o 19.00 w sali na plebanii spotkanie Grupy Biblijnej.
 8. W piątek O 18.00 uroczystość Sakramentu Bierzmowania, którego udzieli w tym roku Ks. Bp leszek Leszkiewicz. Kandydaci do Bierzmowania gromadzą się o 17.45. W związku z tym Droga Krzyżowa rozpocznie się o 16.45 a następnie Różaniec o 17.15.

O 20.00 Msza Św. na rozpoczęcie tegorocznej edycji Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Szczegóły dotyczące tras i pielgrzymowania na ogólnopolskiej stronie tego wydarzenia.

 • Przyszła niedziela jest niedzielą palmową Przed Mszą Św. o 11.00 poświęcenie palm i procesja. Po tej Mszy Św. przy Skale Piotrowej na Sądeckich Plantach konkurs z nagrodami na najpiękniejsza palmę. W tym miejscu, podobnie jak w latach ubiegłych powstanie „las palm” im. Zofii Flisówny. Składka na tacę w Niedzielę Palmową, jako jałmużna postna za korzystanie z dyspensy, przeznaczona jest na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie.
 • Z przedświąteczną wizytą sakramentalną do chorych udamy się we worek, 26 marca. Prosimy o zgłoszenie do przyszłej niedzieli tych chorych, którzy nie przystępują do sakramentów w każdy miesiąc a pragną to uczynić przed świętami.
 • Do kosza wystawionego przy ołtarzu można składać ofiary i dary na pomoc ubogim. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do nabycia także Baranki Wielkanocne i paschaliki caritas, Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na działalność CARITAS-u.
 • Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za złożone ofiary na potrzeby naszego kościoła. Wszystkich, wspierających modlitwą i ofiarą naszą świątynię i parafię polecamy w codziennej modlitwie Bogu i opiece Matki Najświętszej.
 • W ostatnim tygodniu odeszli do wieczności: Wacław Zając, Krystyna Nosal iAndrzej Kuliś. Dobry Jezu…
 • Bóg jest zawsze wierny swojemu przymierzu. Niech odpowiedzią na Jego wierność będzie i nasza wierność ugruntowana wielkopostnym nawróceniem. W naszych wysiłkach ku dobremu niech nas umacnia Boże błogosławieństwo.