Pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza
Pani Fatimska
Święty Kazimierz

III NIEDZIELA ADWENTU

III NIEDZIELA ADWENTU

12 grudnia 2021

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Dzisiejsza III niedziela Adwentu zwana jest w liturgii „Gaudete” – radujcie się, bo bliskie jest przyjście Pana. Prorok Izajasz wzywa nas: „Głośmy z weselem, Bóg jest między nami” (por. Iz 12,6). Tej bliskości Pana szczególnie doświadczamy tu i teraz, podczas Mszy Św. Pan jest między nami w swoim słowie i chlebie eucharystycznym. Szczególnej bliskości Jezusa w naszej wspólnocie doświadczamy dzisiaj poprzez obecność Ks. Biskupa Ważnego, który jako następca Apostołów, przeprowadza dzisiaj wizytację kanoniczną naszej parafii. Prosimy Boga, aby Ks. Biskupa umacniał darami Ducha Św. w jego służbie Ludowi Bożemu a Ks. Biskupa prosimy o pasterskie słowo i błogosławieństwo, abyśmy umocnieni w wierze podążali drogami świętości, dając świadectwo wierze.

Przeprośmy Boga za nasze grzechy.

Informacje duszpasterskie

 1. Dzisiaj rozpoczynają się kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.
 2. Zachęcamy do udziału w roratach o 6.00 i 18.00 dla dzieci. Na St. Cmentarzu o 17.00.
 3. W tym tygodniu:
 4. W poniedziałek wspomnienie Św. Łucji, dziewicy i męczennicy. W 40 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, pamiętajmy o ofiarach tego stanu i módlmy się w int. naszej Ojczyzny.
 5. We wtorek wspomnienie Św. Jana od Krzyża.
 6. We środę roraty o 18.00 – Msza Św. wotywna oraz w int. Ojczyzny i Prezydenta RP z int. Stowarzyszenia Wspierania P. Prezydenta Andrzeja Dudy a następnie Nowenna ku czci MB Nieustającej Pomocy.
 7. We czwartek rozpoczęcie Nowenny do Dzieciątka Jezus, którą będziemy odprawiać po roratach. Z racji 16 dnia miesiąca o 17.30 Pokutny Fatimski Różaniec poprowadzi Sądecka Wspólnota Karmelitańska.
 8. W sobotę MCK SOKÓŁ zaprasza na film o Św. Bracie Albercie Chmielowskim o 11.00 w ramach cyklu Rekolekcje Filmowe. O 15.00 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie adwentowe spotkanie osób żyjących w związkach niesakramentalnych. W programie Msza św. i adoracja. Możliwość rozmowy o nurtujących problemach. Podczas Mszy Św. o 18.00 przekazanie przez harcerzy Betlejemskiego Światła Pokoju. Z racji 18 dnia miesiąca w kościele na St. Cmentarzu o 19.30 comiesięczne spotkanie o Sztuce nie grzesznego kochania, na które złożą się: uwielbienie, konferencja i adoracja. Szczegóły na afiszu.
 9. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Rekolekcje Adwentowe, które będzie prowadził Ks. Prof. Dr Hab. Adam Solak z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
 10. Przed ołtarzem wystawiony jest kosz na dary dla ubogich, którymi wspieramy akcję świątecznej pomocy potrzebującym, organizowaną przez CARITAS naszej parafii.
 11. Z przedświąteczną wizytą do chorych udamy się w poniedziałek, 20 grudnia. Do przyszłej niedzieli prosimy o zgłoszenie tych chorych, którzy nie korzystają z posługi sakramentalnej co miesiąc a pragną to uczynić przed świętami.
 12. Na prośbę Urzędu Miasta przypominamy o możliwości przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19 w sali reprezentacyjnej ratusza w najbliższym tygodniu.
 13. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do nabycia także świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
 14. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za złożone w ostatnim tygodniu ofiary na potrzeby naszego kościoła i parafii, polecając darczyńców Bogu w modlitwie, zwłaszcza na Nowennie we środę.
 15. Odeszła do wieczności Irena Popiela. Dobry Jezu…
 16. Niech Chrystusowe błogosławieństwo towarzyszy nam w adwentowym czuwaniu i pomoże umocnić się w wierze, nadziei i miłości, abyśmy z wdzięcznym sercem mogli spotkać Chrystusa, którego narodzenie będziemy świętować.