Pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza
Pani Fatimska
Święty Kazimierz

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

26 lutego 2023

Wprowadzenie do Mszy Świętej

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu razem z Chrystusem wychodzimy na pustynię, o czym usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Idziemy tam nie tylko po to, aby się uczyć od Niego, jak walczyć z pokusami złego ducha, ale przede wszystkim po to, by mieć udział w Jego zwycięstwie. Chrystus, podejmując walkę z szatanem, własnym przykładem uświęca czas pokuty i umartwienia, byśmy głębiej pojęli, że „nie samym chlebem żyje człowiek”. Otwórzmy zatem dzisiaj nasze serca na pomoc, która płynie od Chrystusa i prośmy o przebaczenie naszych grzechów, zaniedbań czynieniu dobra i wszelkich naszych niewierności.

Informacje duszpasterskie

 1. Dzisiaj prowadzona jest zbiórka do puszek na pomoc dla Ukrainy. Za wszelkie ofiary serdecznie dziękujemy.
 2. Trwa Nowenna przed uroczystością odpustowa ku czci Św. Kazimierza, którą odprawiamy w łączności z Mszą Św. o 18.00.
 3. Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne. Gorzkie Żale w niedziele W. Postu o 14.15 i 16.00. Na St. Cm. o 16.15 Droga Krzyżowa, o 17.00 Gorzkie Żale i Msza Św. Droga Krzyżowa w piątek dla dzieci o 16.00, dla dorosłych o 17.00, na St. Cmentarzu o 18.00. Składka na Gorzkich Żalach przeznaczona jest na urządzenie ciemnicy i grobu Bożego. Za pobożny udział w Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 4. W tym tygodniu:
 5. We środę o 18.00 Msza Św. wotywna i Nowenna ku czci MBNP. – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. O 13.30 w kościele na St. Cm. Msza Św. i oddanie czci bohaterom.
 6. W I czwartek o 17.00 adorację Najśw. Sakramentu poprowadzą członkowie Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ. Podczas adoracji okazja do Spowiedzi Św.
 7. W I piątek wotywy o NSPJ o 6.00, 8.00 i 18.00. Droga Krzyżowa o 16.00 dla dzieci, o 17.00 dla dorosłych. Spowiedź Św. od 6.00 – 9.30 i po południu od 16.00. Na St. Cmentarzu Msza Św. o 17.00 a po niej Droga Krzyżowa.
 8. W I sobotę Odpust ku czci Św. Kazimierza. Msze Św. wg porządku niedzielnego z wyjątkiem 19.30. Sumę odpustową o 18.00 odprawi i będzie głosił Słowo Boże Ks. Mgr Lic. Mateusz Kaźmierek. Zapraszamy do udziału wszystkich Sądeczan oraz modlących się w naszym kościele i zachęcamy do zyskania w tym dniu w kościele Św. Kazimierza odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami: stan łaski, Komunia Św., modlitwa w intencji Ojca Św. oraz wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, także lekkiego. Dla naszych parafian jest to święto obowiązkowe. Z racji I soboty kapłani udadzą się z posługą sakramentalną do chorych. Zgodnie z tradycją naszej parafii w Uroczystość Odpustową na 12:15 zapraszamy wszystkie dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. na spotkanie połączone z poświęceniem i rozdaniem modlitewników. O 17.15, z racji I soboty Pokutny Fatimski Różaniec i Akt oddania Niepokalanemu Sercu NMP. W tym dniu kancelaria parafialna będzie nieczynna.
 9. W przyszłą niedzielę Dzień Postu i Solidarności z misjonarzami. Zbiórka do puszek na Ogólnopolski Fundusz Misyjny „Ad Gentes”..
 10. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej a także „Kaziukowych Serc”, związanych z odpustem ku czci św. Kazimierza, z których dochód przeznaczony jest na świąteczną pomoc ubogim.
 11. Szkoła podstawowa nr 2 zaprasza na dzień otwarty 15 marca od 16:00 do 19:00. Trwają także zapisy do klasy O i I. Szczegóły na stronie internetowej i w sekretariacie szkoły.
 12. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za kolejne ofiary na renowację polichromii naszej świątyni. Dziękujemy osobom, które włączyły się do akcji PACZKA DLA UKRAINY, przygotowując taką paczkę lub ofiarując jej równowartość. Niech dobry Bóg nagradza swoim błogosławieństwem hojność darczyńców, o co prosimy w codziennej modlitwie, zwłaszcza podczas Nowenny w każdą środę.
 13. Słowa błogosławieństwa, które kończy nasz udział w Najświętszej Ofierze, uświadamiają nam, że Bóg jest z nami w każdej chwili, bo Jego Opatrzność czuwa nad nami. Przyjmijmy je otwartym sercem.