Pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza
Pani Fatimska
Święty Kazimierz

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

1 listopada 2023

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Wokół ołtarza Chrystusowego gromadzi nas dzisiaj wiara w świętych obcowanie. Jako Kościół pielgrzymujący, zdążamy do świętości, by dołączyć do tych którzy osiągnęli już zbawienie a których dziś czcimy we wspólnej uroczystości. Ten nieprzeliczony tłum świętych – Kościół tryumfujący – jest dla nas źródłem radości z ich chwały i nadziei na ich pomoc w naszej wędrówce do nieba. Jutro pochylimy się nad prawdą o kościele pokutującym, który tworzą dusze czyśćcowe, oczekujące jeszcze na pełnię zbawienia. Niech udział w Eucharystii, którą się karmimy umocni nas w drodze do świętości a Boże Słowo, które usłyszymy rozbudzi w nas pragnienie świętości. Prośmy dzisiaj Wszystkich Świętych i Błogosławionych, by nas wspierali swoim wstawiennictwem u Boga a dla pokutujących w czyśćcu wypraszajmy miłosierdzie Boże.

Modlitwa wiernych

Do Boga Ojca, który uczynił nas swoimi dziećmi, zanieśmy nasze ufne błagania.

1.    Za Kościół święty, aby był dla ludzi znakiem wzywającym wszystkich do świętości.

2.    Za Ojca Świętego Franciszka, biskupów i kapłanów, aby ich osobista świętość umacniała powierzonych im wiernych na drodze uświęcenia.

3.    Za narody skłócone i doświadczające przemocy, aby doczekały się prawdziwego pokoju.

4.    Za cierpiących, osamotnionych, prześladowanych i doświadczających niesprawiedliwości, aby pamiętali, że ich nagroda wielka jest w niebie.

5.    Za tych, którzy uprzedzili nas w drodze do wieczności, zwłaszcza za polecanego (ą, nych) w tej Mszy Św. ………………., aby mieli udział we wspólnocie świętych w niebie.

6.    Za nas tutaj obecnych, abyśmy przez codzienne dobre życie uświęcali siebie i innym pomagali do zbawienia.

Przyjmij, Boże Ojcze, nasze modlitwy, które zanosimy przez wstawiennictwo naszych świętych patronów. Niech one pomagają nam w drodze do królestwa Bożego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Informacje duszpasterskie

  1. Dzisiaj o 14.00 nabożeństwo i procesja żałobna na Cmentarzach. Nie będzie Mszy Św. o 15.15.
  2. Jutro Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. Msze Św. o 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 i 18.00 a na St. Cmentarzu o 6.30, 8.00, 17.00 i 18.00. Z racji I Czwartku o 17.00 adoracja.
  3. Modlitwa za zmarłych z wypominkami w kościele Św. Kazimierza w niedziele przed Mszą Św. o 6.30, 9.30 i 11.00, a na St. Cmentarzu przed Mszą Św. o 7.00 i 11.30. Przez cały listopad w kościele Św. Kazimierza o 17.30 Różaniec z wypominkami a o 18.00 w dni powszednie Msza Św. za zmarłych wypominanych. Na Starym Cmentarzu od 1. – 8. listopada o 17.00 Msza Św. i Różaniec za zmarłych wypominanych. Kartki z wypominkami prosimy składać w zakrystii lub kancelarii.
  4. Wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskają odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupełny a w pozostałe dni roku – cząstkowy. Jest to odpust pod zwykłymi warunkami. Natomiast wierni, którzy dzisiaj od południa i jutro przez cały dzień odwiedzą kościół lub kaplicę w celu przyjścia z pomocą duszom zmarłych i odmówią tam Ojcze nasz i Wierzę w Boga również mogą zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Odpust zupełny można zyskać dla jednej duszy w czyśćcu cierpiącej, jeden raz na dzień. Warunki zyskania odpustu:
  5. stan łaski uświęcającej;
  6. przyjęcie Komunii Św. w danym dniu;
  7. modlitwa w intencji Ojca Św., np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo lub jakakolwiek inna;
  8. wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, także lekkiego. Jeśli zabraknie tej dyspozycji, odpust ten będzie tylko cząstkowy. Ponieważ nie jesteśmy pewni, co do posiadania odpowiedniej dyspozycji, można więcej razy wypełnić warunki wymagane do zyskania odpustu zupełnego i doceniać także zyskiwanie odpustów cząstkowych.
  9. Z udziału w Eucharystii płynie łaska i błogosławieństwo. Niech ono nam towarzyszy, a przez wstawiennictwo naszych świętych patronów umacnia nas w dobrych postanowieniach i wlewa w nasze serca pragnienie świętości.