Pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza
Pani Fatimska
Święty Kazimierz

ODPUSTY ZA ZMARŁYCH

ODPUSTY ZA ZMARŁYCH

Wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskają odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupełny a w pozostałe dni roku – cząstkowy. Jest to odpust pod zwykłymi warunkami. Natomiast wierni, którzy 1.XI. od południa i 2.XI. przez cały dzień odwiedzą kościół lub kaplicę w celu przyjścia z pomocą duszom zmarłych i odmówią tam Ojcze nasz i Wierzę w Boga również mogą zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Odpust zupełny można zyskać dla jednej duszy w czyśćcu cierpiącej, jeden raz na dzień.

Warunki zyskania odpustu:

  • stan łaski uświęcającej;
  • przyjęcie Komunii Św. w danym dniu;
  • modlitwa w intencji Ojca Św., np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo lub jakakolwiek inna modlitwa;
  • wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, także lekkiego.
  • Jeśli zabraknie tej dyspozycji, odpust ten będzie tylko cząstkowy. Ponieważ nie jesteśmy pewni, co do posiadania odpowiedniej dyspozycji, można więcej razy wypełnić warunki wymagane do odpustu zupełnego i doceniać także zyskiwanie odpustów cząstkowych.

Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie !