Pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza
Pani Fatimska
Święty Kazimierz

NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY

31 grudnia 2023

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Obchodzone dziś Święto Najświętszej Rodziny przypada w ostatnim dniu roku kalendarzowego. W naturalny sposób, stając wobec Boga, pragniemy zdać sobie sprawę z myśli, słów, uczynków i zaniedbań minionego czasu a równocześnie z nadzieją spojrzeć w przyszłość. Wpatrując się w Najświętszą Rodzinę z Nazaretu, w której Jezus, otoczony miłością, „czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi” (Łk 2,52), módlmy się za nasze rodziny, aby stawały się miejscem ofiarowania i przyjmowania miłości, która jest darem samego Boga. Oby miłosierdzie, dobroć, pokora, cichość, cierpliwość i gotowość do przebaczenia, o których przypomina nam dzisiaj św. Paweł, były praktykowane w naszych rodzinach i przyczyniały się do uświęcenia i budowania domowego Kościoła. Za wszystkie słabości i grzechy, zwłaszcza te raniące nasze rodziny, przepraszajmy teraz, byśmy mogli godnie sprawować tę Najświętszą Ofiarę.

Informacje duszpasterskie

 1. W ostatnim dniu Starego Roku dokonajmy podsumowania minionego czasu. W 2023 roku w naszej parafii zostało ochrzczonych 32 dzieci a 98 dzieci przystąpiło po raz pierwszy do S. Pokuty i przyjęło I Komunię Św. Sakrament Bierzmowania przyjęło 79 młodych a tylko 5 par zawarło sakramentalny związek małżeński. Z posługą sakramentalną chorych w domach kapłani odwiedzili 631 razy, do tego trzeba dodać zanoszone chorym Komunie Św. przez Panów, szafarzy Komunii św. W naszej parafii rozdanych zostało łącznie ok. 120 tysięcy Komunii Św. Do wieczności odeszło 57 osób. W sferze materialnej, dzięki ofiarności wielu wiernych udało się przeprowadzić renowację polichromii kościoła św. Kazimierza a na St. Cmentarzu dokończyć budowę budynku gospodarczego oraz kontynuowana jest odbudowa muru od stront tzw. „Ciuciubabki”. Została też przeprowadzona wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu. Do tego należy dodać bieżące koszty utrzymania budynków parafialnych oraz wsparcie potrzebujących. Wszystkim darczyńcom, którzy dali wyraz swojej troski o dobro Kościoła i parafii, składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy chorym za ofiarowane cierpienia i modlitwy za Kościół. Naszą wdzięczność wyrażamy też wszystkim zaangażowanym w grupach modlitewnych i apostolskich, w stowarzyszeniach i ruchach katolickich i zapraszamy do włączenia się w ich działalność dla dobra całej wspólnoty. Niech Bóg w swojej hojności nagradza każde dobro uczynione bezinteresownie swoją łaską.
 2. Trwa wizyta duszpasterska zwana kolędą. Jej program wywieszony jest w gablocie ogłoszeń i umieszczony na stronie internetowej parafii. Oprócz tego ministranci i lektorzy informują wcześniej o planowanej wizycie kapłana. Bardzo prosimy, aby w miarę możliwości byli obecni wszyscy domownicy, by przez wspólną modlitwę i błogosławieństwo kapłana wypraszać błogosławieństwo na nowy rok.
 3. W tym tygodniu:
 4. W poniedziałek Nowy Rok – Uroczystość Św. Bożej Rodzicielki, Maryi – Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Msze Św. według porządku niedzielnego. Składka przeznaczona jest na cele diecezjalne.
 5. We wtorek wspomnienie Św. Bazylego i Grzegorza z Nazjanzu.
 6. We środę o 18.00 Msza Św. wotywna i Nowenna ku czci MB Nieustającej Pomocy.
 7. W I czwartek o 17.00 adorację Najświętszego Sakramentu poprowadzą członkowie Straży Honorowej NSPJ.
 8. W I Piątek Msze Św. wotywne o NSPJ o 6.00, 8.00, 17.00 dla dzieci i 18.00. W kościele na St. Cmentarzu o 17.00.

W sobotę Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Msze Św. według porządku niedzielnego. Z racji I soboty o 17.30 Pokutny Fatimski Różaniec a po Mszy Św. o 18.00 procesja z figurą Mb Fatimskiej. W tym dniu po Mszach Św. poświęcenie złota, kadzidła, mirry i kredy. Poświęconą kredą wypisujemy na drzwiach naszych mieszkań pierwsze litery imion Trzech Mędrców (K+M+B) oraz cyfry na oznaczenie kolejnego Roku Pańskiego. Symbol ten jest też skrótem życzenia: Christus + Mansionem + Benedicat, co znaczy: Oby Chrystus pobłogosławił ten dom. Uroczystość Objawienia Pańskiego jest Dniem Diecezjalnego Dzieła Misyjnego oraz Misyjnym Dniem Dzieci. Składka w tym dniu przeznaczona jest na Misje Św. W tym dniu odbędzie się także w naszym mieście XII Nowosądecki Pokłon Trzech Króli. O 10.30 w kierunku sądeckiego Rynku wyruszają trzy Orszaki, dla każdego Króla osobno, z następujących lokalizacji: parking przy ul. Gwardyjskiej, teren pod ruinami sądeckiego zamku oraz ul. Jagiellońska, okolice zegara i Kapliczki Szwedzkiej. Orszaki spotkają się w Rynku i wspólnie pokłonią się Świętej Rodzinie. Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału.

 • W przyszłą niedzielę, Święto Chrztu Pańskiego. Jest to szczególna okazja, by wspomnieć swój własny chrzest, odnowić przyrzeczenia chrzcielne i, zwłaszcza w modlitwie wyrazić wdzięczność swoim rodzicom i chrzestnym.
 • Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary na potrzeby kościoła i parafii, polecając darczyńców Bogu w modlitwie oraz we Mszy Św. wotywnej i Nowennie w każdą środę.
 • Wystawienie i nabożeństwo na zakończenie roku.