Pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza
Pani Fatimska
Święty Kazimierz

Kościół na starym cmentarzu

026

Kościół na Starym Cmentarzu p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP

Kościół na Starym Cmentarzu znajduje się przy ulicy Jagiellońskiej. W miejscu spalonego kościółka p.w. św. Mikołaja wybudowano w 1814 r. kaplicę, później grobową jej fundatorów – Józefy i Dionizego Wójcikowskich.

Kaplicę rozbudowano w 1844 r. W latach 1927-33 dobudowano zakrystię i nowy ołtarz, w miejsce gotyckiego tryptyku, który znalazł swoje miejsce w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie.

W centrum nastawy ołtarzowej znajdowała się figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej ofiarowana do tej kaplicy z grobu baronownej Branickiej z Klęczan w 1924 r. Po 1955 r. rozbudowano kaplicę i odnowiono. Wymagającą generalnego zabezpieczenia konserwatorskiego poddano kaplicę remontom w latach 1982 – 1984. Nastąpiło przedłużenie jej korpusu, odsłonięcie spod tynków wątku kamiennego jej ścian.

W dzisiejszym kształcie architektonicznym Obiekt określa się jako jednonawowy, z prezbiterium zamkniętym półkoliście, ze sklepieniem kolebkowym. Dach siodłowy z wieżyczką wieńczy sygnaturka o cechach barokowych.

Kościół został wpisany do rejestru zabytków w 1988 roku

Ołtarz ze względu na zły stan techniczny został z niej usunięty. Na przełomie lat 80/90 wykonano nowy ołtarz główny, zaprojektowany przez Prof. Czesława Dźwigaja, który zaprojektował także i wykonał w drewnie Stacje Drogi Krzyżowej. W ołtarzu tym umieszczony został obraz Matki Bożej Licheńskiej, sprowadzony do świątyni w 1985 r. Uzupełniają go rzeźby M. B. Fatimskiej i M. B. Sądeckiej. Ta ostatnia, gotycka, przeniesiona została tutaj z Kapliczki Szwedzkiej.

W kaplicy umieszczone zostały gotyckie zabytkowe rzeźby i obrazy związane z pracującymi w XV i XVI w. warsztatami cechowymi, snycerskimi i malarskimi w Nowym Sączu. Rzeźby to: Chusta św. Weroniki, Chrystus upadający pod krzyżem, Matka Boża Bolesna z św. Janem, św. Roch, Apostoł oraz umieszczone pośrodku Ukrzyżowanie, Chrystus Frasobliwy z XVII w. Obrazy: Zaręczyny Matki Bożej, św. Wojciech, Ukrzyżowanie. W ścianach kaplicy skromne epitafium przypomina ks. Bartłomieja Janczego (1766-1852). W zewnętrznych murach kościoła znajdują się epitafia z XIX w., oraz odsłonięte 18.II.2006 r. epitafium upamiętniające Ks. Michała Głowackiego, pochowanego na St. Cmentarzu, którego grobu jednak nie udało się zlokalizować.

Figura MB Niepokalanej została odrestaurowana (2003) i znalazła miejsce w specjalnie dla niej wybudowanej kapliczce (2002/2003) obok kościoła na Starym Cmentarzu „na trasie” kamiennej Drogi Krzyżowej, która zastąpiła znajdującą się wcześniej drewnianą, gdy ta uległa zniszczeniu. Erygowana podczas wizytacji kanonicznej w 2004 r. W roku 2007 wykonano nowy ołtarz marmurowy i pulpit, oświetlenie oraz zakupiono organy elektryczne.

111113